Privacybeleid, GDPR en cookies

Cookies

Deze website gebruikt alleen cookies die essentieel zijn voor het functioneren van deze site. Er zijn geen trackers van derden.

 GDPR

Alle ingediende persoonlijke gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding en worden opgeslagen met als enig doel het afhandelen van uw bestelling op onze website. Er worden geen gegevens gedeeld met een derde partij. Uw gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u de details van ons privacybeleid

Welke gegevens worden door PM Europe verzameld en verwerkt?

· Persoonlijke en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, ...

· Informatie over de publicaties die u wilt bestellen, zoals interessegebied, voorkeuren op onze website, informatie uit mails, telefoongesprekken, ...

· Klachten en feedback over uw ervaringen met PM Europe.

· Gegevens die u zelf deelt op de website van PM Europe.

· Gegevens die u verstrekt tijdens het gebruik van onze website (s), inloggegevens, IP-adres, zoekopdracht, momenten van connectiviteit, locatie, ...

Doeleinden van de gegevensverwerking

· Om een ​​contract met u aan te gaan (producten bestellen, een gebruikersaccount aanmaken en facturatie en opvolging door PM Europe).

· De voortdurende verbetering, het onderhoud en de verdere optimalisatie van onze publicaties, website en commerciële strategieën van PM Europe.

· Personalisatie van de door u bestelde publicaties / diensten, gebruikersinformatie.

· Nieuwsbrieven en informatie. Hiervoor kan PM Europe uw voorkeuren en interesses samenstellen in een profiel.

· Andere specifieke doeleinden, waarvoor PM Europe afzonderlijk om uw toestemming zal vragen.

 Persoonlijke gegevens delen

Uw persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven in overeenstemming met onze privacyverklaring en ons beleid en indien wettelijk vereist. In zeldzame gevallen moet PM Europe mogelijk persoonsgegevens openbaar maken als reactie op een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere bindende wetgeving. PM Europe zal redelijkerwijs proberen om u hierover vooraf te informeren, tenzij wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

Alleen met uw toestemming kunnen onze leveranciers en andere partners uw persoonlijke gegevens gebruiken voor reclame, om u nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te sturen. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met deze derde partijen en om een ​​onmiddellijke stop vragen.

Jou rechten

Klanten kunnen altijd toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, deze corrigeren of verwijderen, vragen om een ​​beperking in de verwerking en het delen van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

U kunt te allen tijde de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en het opstellen van uw profiel. Daarom kunt u contact opnemen met PM Europe via de contactgegevens aan het einde van de privacyverklaring of via het contactformulier op https://www.pmeurope.online

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten: Privacycommission.be (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0) 274 48 35)

Privacybeleid van PM Europe

PM Europe neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen en gebruikt de meest efficiënte methoden om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijzigingen van uw persoonsgegevens te voorkomen. Er worden technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​adequate beveiliging te garanderen.

Financiële gegevens worden beschermd door middel van codering, die normaal gesproken wordt gebruikt om gevoelige financiële informatie te beveiligen.

Privégegevens bewaren

PM Europe zal uw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren voor verwerking, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens en het voornemen van het bedrijf om de vragen van klanten correct te beantwoorden, de kwaliteit van de publicaties en dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan de eigen wettelijke verplichtingen.

Minderjarigen

PM Europe zal nooit opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen en verwerken zonder de toestemming van ouders of voogd, die nodig is om de publicaties van PM Europe te kopen en daarna om de rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van een minderjarige echter te goeder trouw worden verwerkt, zal PM Europe na daarvan op de hoogte te zijn gesteld deze informatie zo spoedig mogelijk te wissen.

 

PM Europe bvba

Langveld 6

B-3300 Tienen

België

BTW: BE0446046382

sales@pmeurope.com